Sayısal bulmaca
Sayısal Bulmaca - Kurallar

Sayıları 1'den 15'e kadar sırayla ayarlamanız gerekir. 1'den 4'e kadar olan ilk dört sayı, ilk satırda, sonraki 4 sayı ikinci satırda ve benzeri şekilde sıralanmalıdır. Son sırada, sağda, boş kare yerleştirilmelidir.

Geçerli hareketler, numaralı karenin boş kareyle değiştirilmesinden oluşur. Değiştirilen bu 2 kare komşu olmalıdır (numaralı kare boş karenin sol, sağ, üst veya alt tarafına yerleştirilmelidir).

Bulmacayı çözmede iyi şanslar!

Diğer online oyunlar

Diğer Goobix popülerliğine göre sıralanan oyunlar:

1. Nonogram
Rakam ipuçlarina dayali gizli resimleri kesfedin.

2. Futoshiki
Bir tahtayı eşitsizliklere saygı göstererek doldurun.

3. Sudoku
9x9'luk bir tahtayı rakamlarla kısıtlamalarla doldurun.

4. X-Top
Top gruplarını doğru sırayla kaldırın.

5. Kakuro
Toplamları benzersiz sayılara bölün.