Madenler - Kurallar

Oyun Mayın Tarlası adı altında da bilinir: bir tahta oyuncu tarafından belirtilmesi gereken belirli bombalar içerir. 8 komşu meydanda bulunan bomba sayısını bir tıklamayla bulabilirsiniz; bir kare köşede veya tahta kenar boşluğundaysa, komşu sayısı 8'den az olabilir.

Bir kareyi bomba olarak işaretlemek için sağ tıklayabilirsiniz. Aksi takdirde, komşu meydanlardaki bomba sayısını bulmak için sol tıklayın.

Tüm kareler, bombalar hariç, keşfedildiğinde oyun sona erer. Bir bomba sol tıkladığında oyun kaybolur.

Maden

Yatay kareler sayısı:

Dikeydeki karelerin sayısı:

Yeni bir oyun başlat

Diğer online oyunlar

Diğer Goobix popülerliğine göre sıralanan oyunlar:

1. Nonogram
Rakam ipuçlarina dayali gizli resimleri kesfedin.

2. Futoshiki
Bir tahtayı eşitsizliklere saygı göstererek doldurun.

3. Sudoku
9x9'luk bir tahtayı rakamlarla kısıtlamalarla doldurun.

4. X-Top
Top gruplarını doğru sırayla kaldırın.

5. Kakuro
Toplamları benzersiz sayılara bölün.